Wizualizacje

Etap 1

WYTYCZNE

Podczas spotkania klient przekazuje szczegółowe wytyczne dotyczące wnętrza dla którego ma zostać stworzona wizualizacja. Klient podaje konkretne modele mebli, nazwy kolorów oraz wszystkich innych elementów, które maja znaleźć się we wnętrzu. Na tej podstawie tworzona jest wizualizacja.

Etap 2

PROJEKT

Przesłanie drogą elektroniczna gotowej wizualizacji.

Koszt przygotowania wizualizacji pomieszczenia ustalany jest indywidualnie.

Odmień swoje wnętrze z naszą pomocą