Projektowanie

Projektowanie wnętrz jest naszą pasją i miłością. Zależy nam, aby każdy szczegół nowego wnętrza odzwierciedlał Twoje potrzeby. Projektowanie to proces odkrywania i poznawania Waszych oczekiwań. Zdefiniowanie Twoich potrzeb przyczyni się do stworzenia tego idealnego i wymarzonego „M”.

Etap 1

SPOTKANIE

Podczas pierwszego spotkania przeprowadzany jest wywiad, którego celem jest poznanie potrzeb mieszkańców domu

Etap 2

POPRAWKI

Odświeżamy, modyfikujmy oraz uszczegóławiamy ustalenia z pierwszego spotkania. Następnie podpisujemy umowę

Etap 3

RZUTY 2D

Omówienie funkcjonalności powstałych pomieszczeń. Naniesienie poprawek, a w końcowym etapie akceptacji rzutów

Etap 4

WIZUALIZACJA 3D

Stworzenie wizualizacji 3D, zgłoszeniu uwag oraz wprowadzeniu ewentualnych poprawek. Końcowym efektem tego kroku jest akceptacja wizualizacji 3D

Etap 5

PODSUMOWANIE

Przygotowanie rysunków wykonawczych, opis planowanych prac, oraz zestawieniu materiałów niezbędnych do wykończenia wnętrza

Etap 6

ZAKOŃCZENIE

Ostatnim etapem procesu projektowego jest przekazanie taczki projektowej zawierającej powyższe informacje

Teczka projektowa

Każdy projekt posiada teczkę projektową, która zawiera:

N

Założenia projektowe

N

Zakres prac

N

Rzut mieszkania, bądź domu przed jak i po wprowadzeniu zmian bez elementów wyposażenia wnętrza  (w przypadku domu rzut każdej kondygnacji)

N

Rzut mieszkania, bądź domu po wprowadzeniu zmian z elementami wyposażenia wnętrza (w przypadku domu rzut każdej kondygnacji)

N

Rysunki wykonawcze dla każdego pomieszczenia

N

Projekt oświetlenia

N

Tabelę zawierającą:
 nazwę pomieszczenia
 powierzchnię pomieszczenia
 zestawienie materiałów roboczych do każdego pomieszczenia (kolorystykę ścian, rodzaj oraz nazwę podłogi z podaniem szacunkowej ilości potrzebnych materiałów)
 rodzaj drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych (podana jest nazwa producenta oraz model)
 rodzaj oświetlenia (podana jest nazwa producenta oraz model)
 zestawienie mebli do każdego pomieszczenia (podana jest nazwa producenta oraz kolekcji)
 zestawienie sprzętu agd i rtv (podana jest nazwa producenta oraz model)
 zestawienie elementów dekoracyjnych do każdego pomieszczenia

N

Wizualizacje mieszkania bądź domu na zdjęciach w kolorze

* Koszt projektu ustalany jest indywidualnie

Odmień swoje wnętrze z naszą pomocą